Zinenzoo verbindt lichaam en geest voor een twinkeling in je ogen.


Ingrediënten

Een coachingstraject bij Zinenzoo is een aanpak op maat met een of meer van de volgende ingrediënten:

 1. yin yoga
 2. mindfulness
 3. compassie
 4. het lichaam
 5. de kracht van verbeelding
 6. flow ervaren

Yin yoga

Yin yoga heeft een een diepe stimulerende, kalmerende en bevrijdende werking en is geschikt voor iedereen die op zoek is naar ontspanning en introspectie. In tegenstelling tot meer dynamische vormen van yoga is het doel van yin yoga niet het versterken of activeren van de spieren, maar juist deze te ontspannen om zo het bindweefsel te stimuleren. Omdat bindweefsel zich langzaam verlengt, versterkt en opent blijf je steeds een aantal minuten in een houding zitten. Yin yoga is een innerlijke ontdekkingsreis waarbij je fysieke, mentale en emotionele grenzen leert kennen en respecteren. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat yoga:

 • stresshormonen afbreekt en blokkades in het lichaam opheft zodat je je weer energieker voelt
 • je lichaamsgevoeligheid vergroot waardoor je signalen sneller herkent
 • zorgt voor kalmte en concentratie, vermindert woede en frustratie
 • het vertrouwen in je eigen vermogen om problemen aan te pakken vergroot
 • het gevoel van eigenwaarde verhoogt
 • het stress response systeem moduleert waardoor je lichaam beter op stress kan reageren

ingrediënten coaching Zinenzoo

Mindfulness

Vaak zijn we met onze gedachten ergens anders, dwalen we af en functioneren we een groot deel van ons leven op de automatische piloot. Mindfulness helpt je om in het moment zelf te leven, niet bezig te zijn met wat er gisteren was dan wel morgen zou moeten gebeuren. Met volledige aandacht in het hier en nu aanwezig zijn bij alles wat zich op dit moment maar aandient: gedachten, gevoelens, geluiden, lichamelijke sensaties, etc. Mindfulness leert je om uit je hoofd te gaan, minder te piekeren en te accepteren wat er op dit moment is, fijne en minder fijne dingen. Mindfulness creëert ruimte tussen waarneming en respons en leert je schakelen tussen doen en zijn, actie en reflectie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness bijdraagt aan:

 • het verbeteren van de stressregulatie
 • meer energie en het verhogen van de weerstand
 • minder gezondheidsklachten
 • een hogere kwaliteit van leven
 • minder piekeren en angst
 • meer aandacht en focus
 • betere integratie lichaam en geest
 • meer ruimte voor (zelf)compassie

ingrediënten coaching Zinenzoo

Compassie

Compassie is een vriendelijke, milde houding naar de wereld om ons heen en naar onszelf. Deze houding is niet altijd even goed ontwikkeld. Vaak zijn we erg kritisch naar onszelf en anderen. Deze strengheid maakt dat we snel oordelen en de lat hoog leggen. Dit kan een onderliggend gevoel van ‘nooit goed genoeg zijn’ met zich mee brengen waardoor we jagen naar beter en vechten tegen ongemak. Steeds anders moeten dan hoe het nu is. Compassie is zijn en vriendschap sluiten met jezelf en met hoe het leven zich in het hier en nu aandient. Ook met de minder mooie kanten. Als we meer compassie hebben, wordt het veel makkelijker om tevreden te zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zelfcompassie samengaat met:

 • een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen
 • grotere vaardigheid om met moeilijkheden om gaan
 • minder angst voor afwijzing en om fouten te maken
 • meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen
 • een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag
 • meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme
 • meer sociale verbondenheid
 • gezonder functioneren van onze hersenen en neurobiologische systemen

Het lichaam

Je lichaam liegt niet; waar we met ons hoofd van alles kunnen wegredeneren, spreekt ons lichaam als vanzelf onze waarheid. In de Westerse samenleving hebben vaak afgeleerd op lichamelijke signalen te letten: alsof we een heel groot hoofd zijn met een heel klein lichaam. Chronische stress gaat samen met een laag lichaamsbewustzijn: meestal doen hun mensen hun best om zo snel mogelijk van een onprettig gevoel af te komen. Werken vanuit het lichaam helpt je te zien wat je werkelijk beweegt, waar blokkades zitten en geeft tegelijkertijd zicht op wat je kwaliteiten en mogelijkheden zijn.

Biofeedback

Bij negatieve emoties is je hartritme chaotisch en grillig, bij positieve emoties is het hartritme coherent en stabiel. Het meten van de variatie tussen je hartritmes geeft de mate van (on)balans in het autonome zenuwstelsel weer. Deze vorm van biofeedback (HRV) helpt je om via je ademhaling deze balans te herstellen.

Focussen

Een situatie die een emotionele betekenis voor je heeft, blijf je in je lijf meedragen. Soms blijft er een vaag gevoel hangen over iets of iemand en je kunt niet helder krijgen wat het precies is. Je kunt er over blijven denken, wat we vaak geneigd zijn te doen, effectiever kan het zijn eens nauwkeuriger te kijken naar wat er zich van binnen afspeelt: scherpstellen op het gevoel.

ingrediënten coaching Zinenzoo

De kracht van verbeelding

In de Westerse wereld maken we vooral gebruik van onze linker hersenhelft waar woorden, getallen, volgorde en analyse de boventoon voeren. Bij de rechter hersenhelft staan intuïtie, voorstellingsvermogen, beelden en kleuren centraal. Onderzoek toont aan dat een goede samenwerking tussen beide hersenhelften essentieel is voor het maximaal benutten van onze creativiteit.

Verbeelding is de basis voor inspiratie en nieuwe ideeën en speelt een belangrijke rol in het leervermogen van de mens. Door de verbeelding te laten spreken, worden vaste denkpatronen verlaten en stap je uit de automatische piloot. Een beeld zegt en doet meer dan duizend woorden. Zinenzoo laat de verbeelding daarom graag spreken met visuele tools zoals geleide meditaties, beeldkaarten, mindmapping, fotografie opdrachten en moodboards.

ingrediënten coaching Zinenzoo

Flow ervaren

Flow is een toestand waarin je helemaal opgaat in de dingen die je doet, geen last hebt van storende gedachten en de tijd lijkt te vergeten. Het is natuurlijk vermogen van mensen, kijk maar naar jonge kinderen die aan het spelen zijn. Een kenmerk van flow is dat denken, voelen en willen in harmonie zijn. Het ervaren van flow is een goed middel om te herstellen van stress en heeft veel te maken met het stellen van duidelijke en concrete doelen. Door afwisselend aandacht te besteden aan denken (hoofd), voelen (hart) en willen (buik) wordt de flow versterkt.

Denken 

Stress hangt vaak samen met bepaalde overtuigingen: bijvoorbeeld ‘Ik mag geen fouten maken’, ‘Ik kan geen nee zeggen’, ‘Ik help graag anderen’. Zo’n overtuiging is een erfenis uit het verleden en voelt allesoverheersend aan. Toch blijken deze gedachten flexibeler dan je dan verwacht en is het zelfs mogelijk los te laten. Je bent je gedachte niet.

Voelen 

Emoties zijn bedoeld om een verandering teweeg te brengen in je leven. Het is belangrijk om stil te staan bij wat je emoties je te zeggen hebben. De meeste mensen gaan negatieve emoties zo snel mogelijk uit de weg waardoor die emotie juist in stand gehouden wordt. Positieve emoties verruimen je blikveld en bevorderen herstel na een stressvolle situatie.

Willen 

We leven in een wereld met een gehaaste en intensieve levensstijl waarin we meer, beter en mooier willen. We stellen te veel of onbereikbare doelen. Op het moment dat een gebeurtenis een bedreiging vormt voor het bereiken van je doelen, treedt stress op. Het bereiken van doelen veroorzaakt veel prettige gevoelens. Belangrijk dus om realistische doelen te formuleren die op korte termijn bereikbaar zijn.

Op de hoogte blijven?


Loading